ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
    ورود
      تیکت عمومی 51752
    گرین کارت
    بسته شده