ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
  ورود
    تیکت عمومی 51104
  مهاجرت از ایران به آمریکا
  بسته شده

  پاسخ ها